Pórobetón spoločnosti  SOLBET 

      je výrobok vyznacujúci sa najlepšími ekologickými vlastnostami, priaznivý pre
cloveka a životné prostredie, vyhovujúci požiadavkám normy EN771-4:2003 a oznacený
európskou znackou CE. Na výrobu pórobetónu sa používajú tieto suroviny: piesok  s
vysokým obsahom kremena, vápno, cement, voda a stopové množstvá hliníkového
prášku. Tento prášok vo výsledku reakcie s hydroxidom vápenatým spôsobí uvolnovanie
vodíka, ktorý týmto spôsobom kyprí celú hmotu a umožnuje vzniknutie malých pórov. V
takto nakyprenej hmote miesto zaujme  vodíka vzduch, ktorý natrvalo ostane v póroch.
Vdaka velkému množstvu pórov vyplnených vzduchom je pórobetón lahký a vyznacuje
sa vysokými izolacnými vlastnostami. Tým sa odlišuje od všetkých ostatných
konštrukcných materiálov, ktoré sa používajú pri výstavbe obvodových stien. Pórobetón
je materiál, ktorý dáva možnost vykonávat rovnorodé obvodové steny, ktoré vyhovujú
požiadavkám na tepelnú ochranu budov. Vdaka pórovitej štruktúre pórobetónu steny
„dýchajú“. Dobré vlastnosti akumulácie tepla zarucujú, že dom nepodlieha zmenám
teploty, vdaka comu sa v nom udržiava príjemná a útulná mikroklíma. Pórobetón je
materiál s velkými ekonomickými výhodami , co umožnuje dosiahnut znacné úspory
tepelnej energie. Tak isto aj náklady na prepravu , výstavbu stien a montáž inštalácií sú
nižšie v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi.